🚚 Doprava zdarma pro objednávky nad 1 000 Kč

Věděli jste, že mezi nejčastější příčiny požárů v rodinných domů je porucha nebo opotřebení topných těles, případně porucha komínu, nebo nesprávné připojení spotřebičů ke komínů. Odborníci zjistil, že riziko požáru velmi stoupá, už při 3mm nánosu sazí na vnitřní stěně trouby komína. Pokud začnou tyto saze hořet, vzniká tam teplota vyšší než 1000 stupňů. Dřevěný trám, který se nachází v blízkosti takto rozpáleného komína se snadno vznítí a způsobí neštěstí. Prevencí před vznikem požáru z této příčiny je pravidelná kontrola komína a samozřejmě pravidelné čištění komína. Při kontrole a čištění komína bychom namaloval zapomenout na vystavení potvrzení o provedení těchto úkonů, kvůli případné pojistné události.

Co můžeme udělat když máme doma komín?

Jednoznačně ho musíme pravidelně kontrolovat a čistit.

Pokud chceme připojit ke komínu nějaký spotřebič, je důležité aby to odzkoušela a připojila odborně způsobilá osoba.

Dodržovat technické podmínky a požadavky při instalaci a provozování palivových spotřebičů, zajistit označení komína štítkem.

Provádět revizi odborně způsobilou osobou jednou ročně.

Jak často čistit komín?

Jak často čistit komín nám upřesňuje i vyhláška.

Komín v občasně užívaných stavbách musí čistit nejméně jednou za 2 roky.

Každé 4 měsíce, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva.

Každých 6 měsíců, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva a jde-li o komín bez vložky.

Každých 12 měsíců, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva a jde-li o komín s vložkou.

Kominík je iv této době moderních spotřebičů velmi důležitý, protože se změnily požadavky na komíny a spotřebiče, zejména při zapojování nových spotřebičů je dobré mít komín s dobrým tahem, protože slabý tah může způsobovat nižší teplotu hoření a tím pádem zvýšeně zanášení komína a při prosklených dvířkách i nadměrné špinění skla. Příliš vysoký tah naopak urychluje hoření a zvyšuje spotřebu paliva. Proto je nejlepší zavolat si odborníka, který nám pomůže pusúdiť správný tah komína.

Pro usnadnění čištění a údržby komínů máme v nabídce klasické kartáče ale i další ověřené přípravky na čištění komínů.

Případně vyzkoušejte odstraňovače sazí:

Nebo klasický kominíček: