🚚 Doprava zdarma pro objednávky nad 1 000 Kč

Stále více domácností na vytápění používá kotle na tuhá paliva. V kotlích se spaluje nejen uhlí, ale čím dál častěji i dřevo a dřevěné brikety. Proto je důležité znát také způsob, jak ho správně vyčistit od sazí a dehtu a jaké pomůcky přitom používat. Pro různé typy kotlů se samozřejmě může postup čištění mírně lišit.

Proč je důležité pravidelné čištění kotle
Při pravidelném používání kotle nelze zabránit zanesení stěn a výměníku dehtem a sazemi. Uvedené nečistoty přitom zmenšují prostor mezi deskami výměníku, tedy místa, kudy proudí ohřátý vzduch. Tímto způsobem proto dochází ke snížení tahu kotle, a tedy i snížení jeho účinnosti.
Nánosy nečistot zároveň horší vedou teplo, což má za následek pomalejší ohřívání vody ve výměníku. Pravidelným čištěním kotle se tedy zvyšuje jeho účinnost, prodlužuje se životnost a zároveň dochází ke snížení spotřeby paliva.

Jak často kotel čistit
Vhodné intervaly čištění samozřejmě závisí na druhu kotle, typu použitého paliva, frekvenci používání a také na způsobu, jakým topíte. Nejvhodnější dobu pro čištění však obvykle poznáte sami podle toho, že kotel ztratí tah a účinnost.
Pomůcky na čištění kotle na tuhá paliva
K čištění kotle můžete použít různé nástroje, které se využívají speciálně pro určité části kotle (stěny kotle, výměník, kouřovod apod.).
Kartáč trubkový hranatý, ruční ocelový kartáč, pohrabáč (s hákem), pohrabáč na čištění, přenosné světlo, Kominíček chemický odstraňovač sazí.

Postup při čištění kotle
1. vychladnutí kotle,
2. čištění spodní části horní desky a odnímatelných částí,
3. čištění kouřovodu,
4. čištění stěn kotle a stěn výměníku,
5. opětovné sesazení kotle.

Vychladnutí kotle
Při čištění kotle se vyžaduje aby byl zcela vychladlý, nesmí se v něm nacházet doutnající, čí dokonce hořící kousky paliva.
Čištění spodní části horní desky a odnímatelných částí
Nejdříve zvedněte horní litinovou krycí desku. Ručním ocelovým kartáčem proveďte očištění nánosů nečistot a metličkou ji omeťte od jemných sazí. Z kotle pak postupně vyberte všechny odnímatelné části (ocelovou klapku, zatápěcí klapku, víko kouřové komory). Všechny tyto části pak očistěte ručním ocelovým kartáčem a jemné saze omeťte metličkou.
Čištění kouřovodu
Pomocí ručního ocelové kartáče vyčistěte kouřovod až tam, kam dosáhnete, a to včetně kouřového hrdla kotle. Na hůře dostupná místa použijte kartáč na násadě.
Čištění stěn kotle a stěn výměníku
Je třeba provést hrubé očištění stěn kotle spolu se stěnami výměníku. Toto čištění se provádí pomocí ocelových škrabek různé tloušťky. Nezapomeňte na stěny kotle v mezeře mezi deskami výměníku, vrchní plochy výměníku i jejich hrany.
Po hrubém čištění proveďte finální očištění ocelovými kartáči na násadách a ometení sazí a jemného prachu smetákem (vodorovné i svislé plochy).
Nakonec všechny nečistoty a prach plochou škrabkou shrňte otvorem ve spodní části kouřové komory do popelníku. Při práci je vhodné si svítit svítilnou.
Opětovné sesazení kotle
Když vyčistit kotel už třeba jen zase poskládat všechny části. (Tj. Ocelové klapky, zatápěcí klapky, víka kouřové komory). Při vrácení je vhodné si posvítit, aby do sebe díly dobře zapadly. Velký pozor dávejte zejména při osazení kouřovodu. Kouřovod musí zapadnout přesně na své místo na kouřovém hrdle. V opačném případě by mohlo dojít ke spadnutí kouřovodu z hrdla při provozu.
Na úplný závěr osaďte horní krycí desku s dvířky. Dbejte přitom na to, aby horní deska s těsněním přesně přiléhala na okrajový plášť 

kotle. Jen tak totiž zabráníte úniku kouře do místnosti.
Nezapomeňte také vysypat popelník a smetákem (případně vysavačem na popel) vyčistit prostory pro popelník.

Jak z kotle odstranit dehet 

Dehet obvykle nelze odstranit mechanicky (ocelovým kartáčem nebo škrabkou), ale můžete se ho efektivně zbavit vypálením. Dehet totiž není odolný vůči vysokým teplotám.
Při odstraňování dehtu proto postupujte následovně: Kotel roztopte na velmi vysokou teplotu (teplota přívodu topné vody by se měla pohybovat okolo 90 ° C, což je obvykle maximální teplota uváděná výrobcem). Doporučujeme použít palivo s vysokou výhřevností (kvalitní suché tvrdé dřevo, černé uhlí nebo koks). Doba vypalování by se přitom měla pohybovat v řádu hodin. Počet hodin přitom závisí na tloušťce dehtové vrstvy.