🚚 Doprava zdarma pro objednávky nad 1 000 Kč

1. Zvažte jejich velikost a růstové charakteristiky:

Při výběru místa pro stromy je důležité zvážit jejich velikost a růstové vlastnosti. Některé stromy mohou narůst velmi vysoko a široce, zatímco jiné mohou zůstat menší a kompaktní. Zvažte dostupný prostor ve vaší zahradě a vyberte stromy, které se vejdou do daného prostředí a nebudou překážet jiným rostlinám nebo stavbám.

2. Zohledněte jejich funkci a účel:

Před výsadbou stromů si položte otázku, jakou funkci mají sloužit ve vaší zahradě. Některé stromy mohou sloužit jako stínové stromy k ochraně před sluncem, jiné mohou poskytovat ovoce nebo květiny, a další mohou sloužit jako ozdobné prvky. Zvažte jejich účel a umístěte je do zahrady tak, aby nejlépe vyhovovaly vašim potřebám a preferencím.

3. Umístěte je v zohlednění orientace a slunečního svitu:

Při umísťování stromů v zahradě zohledněte jejich orientaci a sluneční svit. Některé druhy stromů potřebují více slunečního svitu, zatímco jiné mohou preferovat stinná místa. Umístěte stromy tak, aby dostávaly potřebné množství slunce a aby jejich růst a zdraví nebyly ovlivněny nedostatkem nebo nadbytkem slunečního záření.

4. Myslete na jejich dlouhodobý růst a vývoj:

Při plánování umístění stromů na zahradu je důležité myslet na jejich dlouhodobý růst a vývoj. Některé stromy mohou narůst velmi rychle a vyžadovat pravidelnou údržbu a ořezávání, zatímco jiné mohou růst pomalu a potřebovat méně péče. Zvažte budoucí růst a vývoj stromů a zajistěte dostatečný prostor a podmínky pro jejich zdravý růst.

5. Zvažte jejich vliv na okolní prostředí:

Nakonec, při umisťování stromů do zahrady zvažte jejich vliv na okolní prostředí. Některé stromy mohou mít agresivní kořeny, které mohou poškodit zahradní cesty nebo základy staveb, zatímco jiné mohou lákat škůdce a nemoci. Zvažte jejich vliv na okolí a zajistěte, aby jejich umístění nepoškodilo jiné rostliny nebo stavby v zahradě.

Rozhodnutí o tom, jak blízko sázet stromy ke stavbám, domům a oknům domů, závisí na několika faktorech, včetně typu stromu, jeho růstových charakteristik, velikosti stavby a vašich preferencí. Zde jsou některé obecné pokyny:

  • Vzdálenost od stavby: Doporučená vzdálenost mezi stromem a stavbou je obvykle alespoň polovina až jedna třetina výšky stromu. To znamená, že pokud je strom vysoký 6 metrů, měl by být od stavby umístěn alespoň 2 až 3 metry.
  • Vzdálenost od oken: Stromy, které jsou umístěny příliš blízko oken, mohou vytvářet problémy se stíněním a omezovat přístup světla do domu. Doporučená vzdálenost od oken je obvykle alespoň 5 až 6 metrů, aby se minimalizovaly tyto problémy.
  • Růstové charakteristiky stromu: Růstové charakteristiky konkrétního druhu stromu jsou také důležité při rozhodování se o vzdálenosti od staveb a domů. Stromy s rychlým růstem nebo agresivními kořeny by měly být umístěny dále od staveb, zatímco stromy s pomalejším růstem a méně invazivními kořeny mohou být umístěny blíže.
  • Bezpečnostní aspekty: Kromě estetických a funkčních úvah je důležité zvážit také bezpečnostní aspekty. Stromy umístěné příliš blízko staveb nebo domů mohou představovat riziko poškození při povětrnostních podmínkách, jako jsou silné větrné bouře.

Rozmístění stromů ve vaší zahradě je důležitým rozhodnutím, které může ovlivnit celkový vzhled a funkčnost zahrady. S následováním těchto praktických rad a tipů můžete správně umístit stromy tak, aby nejlépe vyhovovaly vašim potřebám a preferencím a přispěly k kráse a zdraví vašeho zahradního ráje.

Pokud jdete sázet stromky možná vám pomůže náš sortiment do zahrady.