🚚 Doprava zdarma pro objednávky nad 1 000 Kč

V přírodě při troše neopatrnosti můžete snadno dojít k nějakému zranění, které může krvácet. Nejčastěji jde o vnější krvácení. Takové krvácení zastavíme tlakem v ráně. Ránu tiskneme oproti kosti, respektive okraje rány přitiskneme k sobě a do hloubky. Stejný postup zachováváme při ranách vzniklých na jakémkoliv místě na těle.

Je možné, že v ráně zůstane zaklíněné cizí těleso. Může to být kousek dřeva nebo skla. V takovém případě zaklíněný předmět nevytahujeme. Mohlo by to způsobit nekontrolované zvýšení krvácení v hloubce rány.

Cudi těleso v ráně je třeba zafixovat. V případě nutnosti to děláme rukama a prsty. Okraje rány zatlačíme k cizímu tělesu a do hloubky.

Ke stažení rány je nejlepší použít tlakový obvaz. jeden kousek obvazu vložíme do rány a druhým svitkem po několika fixačních otáčí rano co nejsilněji obvážeme.

Pokud tlakový obvaz nemáme k dispozici, ke stažení rány můžeme použít kus oděvu, například rukáv nebo jiný pás tkaniny.

Ránu čistíme vždy od jejího okraje směrem ven.

Při použití dezinfekčního roztoku musíme dbát, aby se nedostal do rány. Zbytečně dráždí tkáně a současně zpomaluje hojení rány.

Pokud máme podezření na vnitřní krvácení, neprodleně musíme zavolat rychlou lékařskou pomoc. Pro postiženou osobu je čekání na pomoc nejvýhodnější v ležící poloze.