🚚 Doprava zdarma pro objednávky nad 1 000 Kč

1. Nadměrně je chránit

Je téměř nemožné chránit děti před chybami či nesprávnými rozhodnutími. Děti by si však měli dokázat vytvořit reálný obraz o světě. Proto je nemůžete mít plně pod kontrolou a dělat rozhodnutí za své děti. Děti se musí přirozeně učit z vlastních chyb, aby chápali důsledek svých rozhodnutí a naučili se za ně nést odpovědnost. Poskytněte jim pocit pochopení a podporu, ale dejte jim prostor na to aby se učili z vlastních zkušeností.

2. Srovnávat děti s ostatními

Rodiče mají přirozenou tendenci porovnávat své děti s ostatními. Pokud tyto své úvahy verbalizovat před dětmi, mohou v nich vyvolat pocit viny. Časté srovnávání vede k soupeření mezi kamarády a to se může nepříznivě projevit i na jejich vztahů. Každý člověk je jedinečný a je dobré, pokud to děti vnímají odmalička.

3. Zvyšovat hlas

Vždy, když křičíte učíte své děti reagovat na podobné situace stejným způsobem. Zvýšit hlas třeba v podstatě jen tehdy, když potřebujete získat pozornost dětí a obhájit si konečné slovo.

4. Chránit před povinnostmi

I děti by měly mít své povinnosti samozřejmě cždy přiměřené k jejich věku. Klidně jim přidělte úkoly, které zvládnou aa ty pak láskyplně prověřujte.

5.Upratovať po dětech

Pokud AU děti ještě malé, je v pořádku, když rodiče po nich uklidí. Naučit je však co nejdříve ukládat si po sobě věci je rozhodně dobrá věc. Takto si zvyknou dávat věci, tam kam patří a to jim pomůže například neztratit věci ve škole. Nemusejí uklízet dokonale, mohou to dělat po svém, ale rodiče by to neměli dělat místo nich.

6.Snažiť se vyplnit dětem všechen volný čas

Mimoškolní aktivity děti zaměstnávají a zabraňují tomu aby každý den po škole seděli za počítačem nebo televizorem. Přílišné množství mimoškolních aktivit vytváří příliš velký tlak na rozvržení práce a volnočasových aktivit a může vést k tomu, že postupně dítě vyhoří. Pro děti je důležité mít volný čas, který mohou využít podle svých představ. Po škole potřebují i ​​volno na odpočinek a regeneraci.

7. Neustále děti kontorlovať

Rodiči, kteří své děti každých 15 minúz kontrolou, nejsou žádnou vzácností. Ověřují si zda jsou v pořádku, jestli něco nepotřebují nebo zda nejsou hladové. Je v pořádku mít o děti starost, ale neustále se jim připomínat a prověřovat jejich způsobuje že děti přicházejí o soukromí a přestávají poslouchat signály vlastního těla.

8. Ignorovat nebo omlouvat nevhodné chování

Naopak, je třeba, aby rodič dítě na nevhodné chování s klidem upozornil a vysvětlil mu ho. Ignorováním nebo omlouváním vždyť je ještě malý se dítě nenaučí rozeznávat vhodnoasť svého chování v kontextu se situací.

9. Nutit děti k přátelstvím

Můžete dětem pomoci navázat vztahy s kamarády, ale vnucovat jim přátelství, kterými nejsou nadšeně, může viwsť k nepříjemné zkušenosti a k ​​selhání vztahů.

10. Mít příliš velké očekávání

Vědomí, že rodiče mají příliš velké očekávání, může být pro děti vážnou zátěží. Stejně i viditelné zklamání z toho, že děti nesplňují rodičovské nároky, dětem ubližuje. Hrozí, že se děti rodičům odcizí a přestanou jim říkat pravdu. Mnohem vhodnější je zaměřit se na to, co dělají děti dobře, chválit je a povzbuzovat k zlepšování tam, kde se jim nedaří. Nikdo se nenarodí dokonalí a děti chyby dělat smí. Je důležité dát jim vědět, že dělání chyb je přirozenou součástí života a že je dělají všichni, dokonce i máma a otec.Keď dítě vnímá, že můžete udělat chybu a pak se posunout vpřed bude lépe připraveny čelit vlastním selháním pozdější ve vlastním životě.