🚚 Doprava zdarma pro objednávky nad 1 000 Kč

Sv. Mikuláš byl biskupem ve městě Myra (dnešní Turecko) ve druhé polovině třetího století. Byl známý jako velkorysý dárce a pomocník chudých. S jeho životem se pojí mnoho zázraků a legend. Zázračný je také jeho hrob v italském městě Bari. Z kosti světce vychází tekutina. manna, která má léčivé účinky a její původ neumějí vědci dodnes vysvětlit.
Sv. Mikuláš je patronem dětí, námořníků, vězňů, cestujících a chudých.

Legendy o svatém Mikuláši

O sv. Mikulášovi je mnoho legend. Mezi nejznámější patří asi legenda o chudém otci, který měl tři dcery a neměl pro ně věno k vdej. Když se o tom doslechl Mikuláš, šel večer a hodil měšec peněz do otevřeného okna. Následující večer hodil do okna měšec pro další dívku a třetí večer ještě jeden. Tak se všechny tři dcery mohly vdát.

Jiná legenda říká o hladomoru v Lýkii. Náhodou tam přistály lodě směřující do Konstantinopole naplněné obilím. Námořníkům se zjevil Mikuláš a prosil, aby část nákladu nechali hladovějícím. Námořníci zpočátku nechtěli, protože náklad byl odvážený a měli za něj zodpovědnost, ale nakonec jim přece jen část obilí dali. Když dorazili do Konstantinopole, zjistili, že z nákladu nic nechybí.

Smrt svatého Mikuláše si připomínáme 6. prosince a právě proto chodí předvečer tohoto svátku „házet do okna“ dárky poslušným dětem.