🚚 Doprava zdarma pro objednávky nad 1 000 Kč

- Výrobky zábavní pyrotechniky nepatří do kapes oděvů, ale uchovávají se mimo tělo, nejlépe v plechové nádobě. Před odpálením je třeba si vždy přečíst návod.

- Na pyrotechnice musí být dost dlouhá zápalná šňůra (knot), teprve potom ji lze zapálit zapalovačem, nikoli zápalkami.

- Pozor na rakety, na kterých shoří zápalná šňůra a nevybuchnou. Nepřibližujte se k nevybuchlé pyrotechnice a nepokoušejte se ji znovu odpálit. Je to velmi riskantní.

- Rakety se před odpálením nezapichují do země nebo sněhu, ale je třeba je vložit do láhve naplněné pískem. Nikdy se neodpalují v blízkosti objektů nebo pod stromy, ale jen na volném prostranství tak, aby neohrožovaly druhé lidi.

- Buďte ohleduplní a nepoužívejte zábavnou pyrotechniku v blízkosti nemocnic, domovů důchodců a všude tam, kde exploze může vyvolat zdravotní problém. Zábavná pyrotechnika se nepoužívá v uzavřených místnostech. Často bývají zábavnou pyrotechnikou zasaženy balkony na hustě obydlených sídlištích. Důležité je proto z těchto míst odstranit všechny hořlavé materiály, jako jsou papírové a umělohmotné krabice, papír či suché dřevo.

- Zábavnou pyrotechniku neobsluhujte po požití alkoholických nápojů.