Posypová sůl slouží na zimní údržbu chodníků a komunikací, pro odstranění námraz a náledí.